Revista Castells

La Revista Castells és el mitjà de comunicació casteller de major trajectòria i que aborda més àmbits en la difusió i l’anàlisi sobre els castells. Creada l’any 2004, la Revista és un mitjà de comunicació amb informació continuada els 12 mesos a l’any, però és també un agent organitzador d’actes, fires, premis, trobades i altres esdeveniments entorn aquesta bicentenària activitat.

La Revista Castells està dirigida per Santi Terraza. Els seus editors són Jordi Roigé i el mateix Santi Terraza i compta amb un consell assessor integrat per dotze persones de reconeguda trajectòria en el món casteller (Josep Bargalló, Jordi Bertran, Eusebi Campdepadrós, Xavier Capdevila, Josep M. Cortés, Carles Esteve, Dani Farrerons, Pere Ferrando, Eloi Miralles, David Ribé i Jordi Roca). En l’elaboració dels seus productes participen diversos periodistes amb llarga trajectòria en el sector.