Promocional

Obres audiovisuals realitzades per les colles castelleres que promocionen els castells, les mateixes colles o una activitat o esdeveniment en concret. La durada ha de ser de màxim 10 minuts.

El jurat concedirà els premis següents:

  • Millor obra promocional
  • Millor fotografia
  • El jurat es reserva la possibilitat, si ho creu convenient, de concedir fins a un màxim de tres mencions.